Wat moet je vermijden bij gebruik Doxycycline ?

doxycycline kopen

Aangezien doxycycline wisselwerkingen heeft met andere medicijnen is het belangrijk deze niet zomaar in combinatie te gaan gebruiken. Denk dan vooral aan medicijnen met Calciumproducten, ijzerproducten, Bismut, maagzuurbindende medicijnen en zink. Als je medicijn een van deze stoffen bevat is het beter direct de huisarts aan te geven, zodat deze naar de dosering en of instructies kan kijken. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk om doxycycline niet tegelijk in te nemen maar of 2 uren voor of 4 uren na inname van de andere medicatie.

Je mag dit geneesmiddel niet drinken als je allergisch bent voor doxycycline of andere tetracycline antibiotica zoals demeclocycline, minocycline, tetracycline of tigecycline.

Vertel altijd aan de arts als je een van deze aandoeningen hebt of deze medicatie gebruikt:

Doxycycline Beste Prijs Zoeken

Leverziekte
Nierziekte
Astma of allergie sulfiet
Verhoogde druk in je schedel
Isotretinoïne inname
Bloedverdunners (warfarine, Coumadin, Jantoven)
Gebruik Doxycycline is niet voor iedereen geschikt en mag niet worden gebruikt als:

Je allergisch bent voor doxycycline of een ander ingrediënt in dit geneesmiddel
Je zwanger bent.
Jonger dan 8 jaar
vermijden bij gebruik Doxycycline

Doxycycline is tijdens de zwangerschap niet voorgeschreven omdat het schadelijk is voor het ongeboren kind. Doxycycline mag ook niet worden gebruikt, of alleen met goedkeuring van de arts, als u borstvoeding geeft. Doxycycline heeft geen invloed op je vermogen om veilig te rijden en er zijn geen dieet beperkingen met dit geneesmiddel.

Hoewel alcohol tijdens de behandeling met doxycycline niet verboden is, is het ook niet aanbevolen.

Als je een chronische alcohol drinker bent kan de effectiviteit van de medicatie worden verminderd. Volgens studies is aangetoond dat degenen die doxycycline en alcohol samen consumeren, een versnelde afscheiding van doxycycline waargenomen is. Alcohol verminderd dus de werking en de effectiviteit van de medicatie.

Tessa
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: